Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (05.10.2021)

                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η (05.10.2021)                                                                        ΘΕΜΑ                                                […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.09.2021) 

                                           ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                        […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (06.07.2021)

                                                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ       ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΣΙΦΝΟΥ            […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.07.2021)

  ΠΙΝΑΚΑΣ    ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ        ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ              […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.04.2021)

    Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 8/2021                                               Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ. 34/2021   Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε […]
Μάθε περισσότερα
wcag