Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (29.01.2022)

                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2ης) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                             Σάββατο 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 14:30μ.μ  Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 382/25.01.2022   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗ Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικoνομικό έτος 2022            1/2022 Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μετά την υπ’ αρ.192/2021  απόφαση  – εισήγηση της […]
Μάθε περισσότερα

Πρακτικά εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου & Μελών Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

  ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 09/01/2022 – 31/12/2023.   Στην Απολλωνία Σίφνου, σήμερα 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη», συνήλθε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθ. πρωτ.  26/4.09.2019 έγγραφης […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.12.20221)

                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ   […]
Μάθε περισσότερα

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από τις 7.11.2021 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας

ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩ1Τ-ΟΨΔ   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ.20/2021 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 155/2021 Στη Σίφνο σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο […]
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021   ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Μάθε περισσότερα
wcag