Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Β’ Αντιδήμαρχος

Φραντζής Αντώνιος

Γεννήθηκε στη Σίφνο το 1972.
Μετά το Λύκειο έμαθε και εξάσκησε -για χρονικό διάστημα 5 ετών- το επάγγελμα του ξυλουργού. Από το 1995 ως το 1999 εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου και στη συνέχεια έγινε ιδιοκτήτης και εκμεταλλευτής λεωφορείου.
Έχει ένα γιο 14 ετών.
Αποφάσισε να αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του στην υπηρεσία του τόπου του, πιστεύοντας στη δυναμική μιας νέας και ελπιδοφόρας ομάδας για μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ στη Σίφνο.

antones phrantzes 300x200 1
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977905581
 
 Αρμοδιότητες του Β’ Αντιδημάρχου

Α. Τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών της Υπηρεσίας αυτής.

Β. Την εποπτεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Γ. Την εποπτεία και την ευθύνη στα θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων και εργασιών.

Δ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα συγκοινωνιών.

Ε. Την εποπτεία και την ευθύνη για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την ανάθεση εργασιών, τον έλεγχο της εργασίας και τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό του Δήμου που εργάζεται στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Καθαριότητας –Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών).

ΣΤ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών), σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου.

Ζ. Την ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων που εργάζονται στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών).

Η. Την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Θ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα διαχείρισης των Κοιμητηρίων.

Ι. Την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ΙΑ. Την εποπτεία και την ευθύνη των αποθηκών αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών του Δήμου.

ΙΒ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του.

.