Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Γ’ Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Λουκής του Στυλιανού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972398489

 

 Αρμοδιότητες του Γ΄ Αντιδημάρχου

Α. Την εποπτεία και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στη διατήρηση της  ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της Σίφνου (μονοπάτια, ξερολιθιές,  Natura κ.λπ.), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Β. Την οργάνωση και το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους  αρμόδιους φορείς.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής  Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη για τη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου. Ε. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα της Υπαίθριας Διαφήμισης.

ΣΤ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,  Αλιείας και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  φορείς.

 

Ζ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την  επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του.

.