Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Α’ Αντιδήμαρχος

Γεωργούλης Κ. Γεώργιος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977.
Ολοκλήρωσε τις λυκειακές του σπουδές στη Σίφνο και στη συνέχεια φοίτησε στην Αθήνα σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “ηλεκτρολογία αυτοκινήτων”.
Από το 2001 απασχολήθηκε στο έργο ανάδειξης της Ακρόπολης του Αγίου Ανδρέα, στην οποία εργάζεται έως και σήμερα ως υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού.
Από το 2002 υπηρετεί το Δήμο Σίφνου {2002-2006: σύμβουλος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμώνα / 2006-2010: Αντιδήμαρχος / 2011 – 2019: δημοτικός σύμβουλος}, ενώ παράλληλα υπήρξε και συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος σιφναίικων συλλόγων.
Η αγάπη για τον τόπο του τον ωθεί στην απόφαση να συνεχίσει την προσφορά του στη Σίφνο μέσα από τη νέα δημοτική παράταξη ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ, πιστεύοντας στην ειλικρινή διάθεση και στις ικανότητες των μελών της.

giorgos k georgoules 300x200 1
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936511311
 
 Αρμοδιότητες του Α’ Αντιδημάρχου

Α. Τη λειτουργία των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών των Υπηρεσιών αυτών.

Β. Την εποπτεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου, τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Γ. Την εποπτεία και την ευθύνη για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την ανάθεση εργασιών, τον έλεγχο της εργασίας και τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό του Δήμου που εργάζεται στις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Δ. Την εποπτεία και την ευθύνη για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου και την χορήγηση αδειών στο προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα γραφεία του Δήμου, στα δύο (2) Δημοτικά Καταστήματα Απολλωνίας και στο ΚΕΠ του Δήμου στον Αρτεμώνα.

Ε. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου Σίφνου.

ΣΤ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Ύδρευσης και Αποχέτευσης), καθώς και των εργαζομένων σε όλα τα γραφεία του Δήμου, στα δύο (2) Δημοτικά Καταστήματα Απολλωνίας και στο ΚΕΠ του Δήμου στον Αρτεμώνα, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου.

Ζ. Την ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων που αξιολογούνται απευθείας από το Δήμαρχο, δηλαδή των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου και των υπαλλήλων του ΚΕΠ, καθώς και των υπαλλήλων που εργάζονται στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Ύδρευσης και Αποχέτευσης).

Η. Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία των δημοτικών μονάδων αφαλάτωσης, των δικτύων ύδρευσης και των δημοτικών δεξαμενών ύδρευσης καθώς και των δημοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Θ. Την εποπτεία και την ευθύνη των αποθηκών αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ι. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό για την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

ΙΑ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

ΙΒ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των θεμάτων της καθημερινότητας και των αντίστοιχων αιτημάτων των πολιτών.

ΙΓ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του.

.