Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.12.2022) 

                                                                                                                                        

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ                                                           

                                                                          ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η   (19.12.2022)            

 

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την με αρ. 240/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α:ΕΚΙ3Ω1Τ-Ο50)

    132
2ο Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 41/2015 και ορισμός προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού

Ø   Ομόφωνα :

Ø   Αποφασίζεται το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 41/2015,

Ορίζεται ως υπεύθυνη για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σίφνου στην Τράπεζα της Ελλάδος, η δημοτική ταμίας  κα Κόμη Αικατερίνη με αναπληρώτρια την αναπλ. δημοτική ταμία κα Ψαραύτη Αικατερίνη.

133

 

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                                    Χρυσίνης Νικόλαος

.