Κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Πρακτικά εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου & Μελών Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 

  ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 09/01/2022 – 31/12/2023.   Στην Απολλωνία Σίφνου, σήμερα 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη», συνήλθε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση…

Δημοτικό Συμβούλιο, Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση – δια ζώσης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.01.2022) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη», την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ, σε ειδική, δια…

Δημοτικό Συμβούλιο, Προσκλήσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.12.2021) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24η Συνεδρίαση) στις  18  Δεκεμβρίου  2021   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το…

Δημοτικό Συμβούλιο, Προσκλήσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε έκτακτη διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.12.2021) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23η Συνεδρίαση,  δια περιφοράς) στις  9 Δεκεμβρίου 2021 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και…

Δημοτικό Συμβούλιο, Προσκλήσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε έκτακτη διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.12.2021) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου (22η Συνεδρίαση, δια περιφοράς) στις  2 Δεκεμβρίου 2021   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και…

Δημοτικό Συμβούλιο, Προσκλήσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε έκτακτη διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.11.21) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21η Συνεδρίαση,  δια περιφοράς) στις  19 Νοεμβρίου 2021   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019…

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από τις 7.11.2021 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας 

ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩ1Τ-ΟΨΔ   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ.20/2021 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 155/2021 Στη Σίφνο σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του…

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Σίφνου: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021   ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021