Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26-06-2022)

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ                              ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                         (  26-06-2022)  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η                              […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης – κατεπείγουσα διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (29.06.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (12η Συνεδρίαση) στις          29.06.2022 (ημέρα Τετάρτη, ως τις 13:30)   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το  άρθρο 10 του […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.06.2022)

Σίφνος 9.06.2022                                                                                                                               Αρ. πρωτ. -3110-        –   Σήμερα,  Πέμπτη 9/6/2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 3083/8.06.2022 πρόσκληση του Προέδρου του, Νίκου Χρυσίνη, με αποκλειστικό θέμα την έκδοση ψηφίσματος για τη μεγάλη απώλεια  του σπουδαίου Σιφνιού γιατρού Θωμά Γοζαδίνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης – κατεπείγουσα διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.06.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 11Η κατεπείγουσα  (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  9 Ιουνίου  2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (24.05.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 9Η τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  24 Μαΐου 2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.05.2022)

                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ        ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                     […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.05.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 8Η  τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  13 Μαΐου 2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 […]
Μάθε περισσότερα
wcag