Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (1.03.2023)

 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  (1.03.2023)

 

 

 

ΘΕΜΑ                                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o  Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» για το οικ. έτος 2023 

Εγκρίνεται ομόφωνα το  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης  Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» για το οικ. έτος 2023 .

19

 

 

 

                                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                                                                                 Χρυσίνης Νικόλαος

.