Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

  • Η πρόεδρος: Βασταρδή Μαργαρίτα – Τηλέφωνο:

Η σύνθεση του Συμβουλίου

Πρόεδρος: Βασταρδή Μαργαρίτα

Αντιπρόεδρος: Γαβαθοπούλου Αικατερίνη

Μέλος: Ευαγγελοπούλου Μαρία

Μέλος: Γκαντάκη Μαρία

Μέλος: Σάρδης Φραζέσκος με αναπληρωτή τον Σκούλο Χρήστο

Μέλος: Ατσόνιου Αικατερίνη με αναπληρώτρια την Ναρλή Μαρία

Μέλος: Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρωτή τον Πολενάκη Θεόδωρο

.