Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι αρμόδιο για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και άτομα χρήζοντα βοήθειας, σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του προγράμματος. Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, μέτρηση ζωτικών σημείων (θερµοκρασίας, αρτηριακής πίεσης, σακχάρου κ.λπ.), φροντίδα νοικοκυριού, συνταγογράφηση και αγορά φαρμάκων (με έξοδα των εξυπηρετούμενων), μικροαγορές προϊόντων για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών καθ’ υπόδειξη και με έξοδα των εξυπηρετούμενων, πληρωμή λογαριασμών καθ’ υπόδειξη και με έξοδα των εξυπηρετούμενων, βοήθεια στην ατομική υγιεινή, συντροφιά, διαμεσολάβηση με υπηρεσίες, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες για την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η κοινωνική τους ευημερία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στα σπίτια των εξυπηρετούμενων, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.

.