Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.12.2022)

 

 

                                                                                                                                                       

                                ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ                                                                 

     30.12.2022   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η 

ΘΕΜΑ                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o  Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 237/2022 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2023.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.

134
2ο Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 238/2022 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2023.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.

135
3o Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 239/2022 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για τον καθορισμό λοιπών τελών (δημοτικών κοιμητηρίων, χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) για το οικονομικό έτος 2023.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.

  136
4o Έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου έτους 2023, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

137
5o Έκδοση απόφασης σχετικά με την ανάπτυξη λογαριασμών και την ετήσια διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα . η εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

  138
6o Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και για την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2023

Ομόφωνα εγκρίνεται  η μετά από κλήρωση συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής.

139
7o Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην έκδοση ημερολογίου από την Αδελφότητα Σιφνίων «Ο Άγιος Συμεών».

Εγκρίνεται ομόφωνα.

140
8o Σχετικά με την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος της Σίφνου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

141
9o Έκδοση απόφασης για τη συνέχιση μίσθωσης κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

142
10o Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2022.

Εγκρίνεται ομόφωνα.

143

 

                       Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου

Χρυσίνης Νικόλαος

.