Κατηγορία: Αποφάσεις

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από τις 7.11.2021 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας 

ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩ1Τ-ΟΨΔ   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ.20/2021 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 155/2021 Στη Σίφνο σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του…

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Σίφνου: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021   ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (05.10.2021) 

                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η (05.10.2021)                                                                        ΘΕΜΑ                           …

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.09.2021)  

                                           ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                   …