Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σχολική Επιτροπή Δευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Η σύνθεση του Συμβουλίου

Πρόεδρος: Ποδότα Χρυσούλα

Αντιπρόεδρος: Μπελιός Νικόλαος

Μέλος: Αλευράς Γρηγόριος

Μέλος: Ζαχαράκη Παναγιώτη με αναπληρώτρια τη Ψαραύτη Αικατερίνη

Μέλος: Μπενάκη Ελευθερία με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Μαργαρίτα

Μέλος: Καράβου Μαργαρίτα με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Ι. Αικατερίνη

Μέλος: Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρωτή τον Πολενάκη Θεόδωρο

  • Η πρόεδρος: Ποδότα Χρυσούλα – Τηλέφωνο: 6944 365722