Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.03.2023)

                                                                                                                                                               

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΣΙΦΝΟΥ 

                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η   (9.03.2023)

 

ΘΕΜΑ                                                                                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o  Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού που ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο Απολλωνίας – Καμαρών και οδηγεί προς την περιοχή «Μουγκού» καθώς και για τη διάνοιξη νέας οδού, για τις ανάγκες του έργου της κατασκευής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα

Εγκρίνεται ομόφωνα η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού που ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο Απολλωνίας – Καμαρών και οδηγεί προς την περιοχή «Μουγκού» καθώς και για τη διάνοιξη νέας οδού, για τις ανάγκες του έργου της κατασκευής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα.

20
2ο Σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ  του «Δήμου Σίφνου» και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για το έργο: «Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους Κεντρικούς Οικισμούς της Ν. Σίφνου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 625.281,41€ 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ  του «Δήμου Σίφνου» και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για το έργο: «Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους Κεντρικούς Οικισμούς της Ν. Σίφνου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 625.281,41€.

21
3o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 9/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία για το έτος 2023

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, όπως παρακάτω:

– Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 19:00 έως τις 03:00 της επόμενης ημέρας.

– Απαγορεύεται η στάση – στάθμευση κάθε τροχοφόρου στην πλατεία του Αρτεμώνα για όλο το 24ωρο και όλο το έτος.

– Εξαιρούνται από την απαγόρευση: τα οχήματα μεταφοράς ασθενούς ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.

22 
4o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 10/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού & τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας για το έτος 2023

Εγκρίνεται ομόφωνα  η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της, το διάστημα από την 1 η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου με ίδιο ωράριο όπως είχε αποφασιστεί και για το έτος 2022, δηλαδή όπως παρακάτω:

Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας ισχύουν τα κατωτέρω:

-Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 9:30 το πρωί & εντός των ωρών 14:30 – 16:30.

-Στην είσοδο του Στενού θα λειτουργεί μπάρα για την απαγόρευση της εισόδου τροχοφόρων, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει σύμφωνα με το ανωτέρω ωράριο (την πρωινή ώρα με ευθύνη υπαλλήλου του Δήμου).

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκεται τοποθετημένη πινακίδα με το ωράριο διέλευσης.

Η επίβλεψη της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας κα Αικατερίνη Θεολόγου.

Για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας ισχύουν τα κατωτέρω:

-Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00 (το μεσημέρι). Δε θα επιτρέπεται η τροφοδοσία των καταστημάτων από τις 10:00 ως τις 14:00.

-Θα διατεθεί χώρος αυστηρά για τρία (3) ταξί στην πλατεία της Απολλωνίας.

-Θα απαγορευτεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τόνων) από το κέντρο της Απολλωνίας.

Για την απαγόρευση θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες.

Για το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.

-Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού, που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων.

• Με τη χρήση κίτρινης μπογιάς (διπλή γραμμή) έχουν σημανθεί τα σημεία απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων από την είσοδο στο δημοτικό χώρο στάθμευσης (Μαρούσα) ως το φαρμακείο του κ. Ιωακείμ Φωτιάδη και ως το κατάστημα του κ. Δημήτρη Απόλλων. Επιπλέον, έχουν ήδη σημανθεί με τη χρήση κίτρινης μπογιάς τα σημεία στα οποία απαγορεύεται η στάθμευση δίκυκλων στα τμήματα του οδικού δικτύου από τα οποία οριοθετείται το κέντρο της Απολλωνίας.

• Παράλληλα, σημειώνεται ότι ήδη έχουν οριοθετηθεί δύο (2) θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Μαρούσα, σύμφωνα και με παλιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

      23
5o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 11/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες για το έτος 2023

Εγκρίνεται  η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023 όπως παρακάτω:

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ:

– Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις ώρες: 07:00 – 10:00 & 18:00 – 19:00.

– Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

–  Δε θα επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (από την πέτρινη στάση και κάτω).

– Δε θα επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.

– Θα ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο “πάνω” μέρος του οικισμού. Να ελεγχθούν τα απαγορευτικά κολονάκια (επαναφερόμενοι οριοδείκτες) και να αντικατασταθούν με καινούρια όπου κρίνεται απαραίτητο (και στα κάθετα τμήματα του δρόμου).

– Δε θα εισέρχονται στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οχήματα εκτός αυτών που ταξιδεύουν, κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων.

-Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο, τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα λεωφορεία, τα ταξί και τα τουριστικά πούλμαν (με άδεια δημοσίας χρήσεως)

– Θα τοποθετηθούν δύο σήματα απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι, ένα στο σημείο που ήδη είναι τοποθετημένο και ακόμα ένα στο ύψος του καταστήματος “Old Captain”.

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

-Τα αυτοκίνητα (τύπου van κ.λπ.)των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων θα σταθμεύουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε τμήμα του δημοτικού χώρου στάθμευσης, η αποκλειστική χρήση του οποίου για το συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να διασφαλιστεί με αποτελεσματικό τρόπο για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του τουρισμού και των πελατών τους.

24 
6o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 12/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ για το έτος 2023 

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, όπως παρακάτω:

-Η διέλευση των οχημάτων -έως τον Ταξιάρχη- για την τροφοδοσία των καταστημάτων – επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου θα επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ.

-Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διέλευση και στάθμευση τροχοφόρου και δικύκλου κατά τις υπόλοιπες ώρες.

-Για το τμήμα του “ρέματος”, θα απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμά του.

25
7ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 13/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την διέλευση οχημάτων στο Φάρο για το έτος 2023 

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Φάρο από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, όπως παρακάτω:

-Δεν θα εισέρχεται κανένα τροχοφόρο στο μόλο και στο τμήμα προς την παραλία εκτός των οχημάτων – τροχοφόρων που εισέρχονται για εφοδιασμό των καταστημάτων καθώς επίσης και των αλιέων που έχουν τα καΐκια τους στην περιοχή.

– Η διέλευση των οχημάτων για την τροφοδοσία των καταστημάτων – επιχειρήσεων θα επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 11:00 π.μ.

Το παραπάνω μέτρο θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

26
I8ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 14/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η μεταφόρτωση οικοδομικών υλικών για το έτος 2023, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  για το έτος 2023

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η μεταφόρτωση οικοδομικών υλικών για το έτος 2023, όπως παρακάτω:

Για τον οικισμό του Αρτεμώνα: ο νεοαποκτηθείς χώρος στάθμευσης από το Δήμου στη θέση “Αγία Άννα”, μετά τη σχετική διαμόρφωση του χώρου και τον προσδιορισμό του σημείου από το Δήμο.

-Για τον οικισμό του Αγίου Λουκά: το πίσω μέρος του χώρου στάθμευσης που έχει μισθωθεί από τους κ.κ. Θεμιστοκλή και Μαρία Βέρρα.

-Για τον οικισμό Άνω Πετάλι: στην είσοδο και αριστερά του χώρου στάθμευσης που έχει μισθωθεί τον κ. Νικόλαο Βαλλή.

-Για τους οικισμούς των Εξαμπέλων και της Καταβατής: ο μισθωμένος από το Δήμο χώρος στάθμευσης οχημάτων στις Αράδες (ιδιοκτησίας Προφήτη Ηλία, σε σημείο κοντά στο κτίριο του Σωματείου Οικοδόμων, προς τη μέσα πλευρά του χώρου στάθμευσης).

Για τον οικισμό του Κάτω Πεταλιού: ο μισθωμένος από το Δήμο χώρος για πάρκινγκ στο Κάτω Πετάλι.

-Για τον οικισμό των Καμαρών: ο χώρος πάρκινγκ που βρίσκεται απέναντι από το κάμπιγκ.

➢ Η χρήση των ανωτέρω χώρων θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν σχετικής άδειας, που θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση καθαρισμού του χώρου μετά την απομάκρυνση των υλικών.

➢ Στην περίπτωση που στα οικοδομικά υλικά περιλαμβάνονται αμμοχάλικα, θα πρέπει μέχρι της τελικής μεταφόρτωσής τους να παραμένουν σκεπασμένα για την πρόληψη τυχόν όχλησης του περιβάλλοντος χώρου, των σταθμευμένων οχημάτων και των περιοίκων.

➢ Το ανώτατο επιτρεπόμενο -ανά περίπτωση- χρονικό διάστημα χρήσης των ανωτέρω χώρων δεν μπορεί να ξεπερνά τις οχτώ (8) ημέρες. ➢ Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ανωτέρω, η άδεια θα χορηγείται μετά από αυτοψία του/της αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου.

➢ Η ανωτέρω απόφαση καλύπτει αυστηρά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου2023 έως τις 4 Απριλίου του ιδίου έτους καθώς και το διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου 2023 έως το τέλος του έτους.

➢ Το διάστημα από τις 5 Απριλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου 2023 θα απαγορεύεται η εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους ή μισθωμένους από το Δήμο χώρους.

➢ Θα υπάρξει, σύμφωνα με την πρόταση του κοινοτικού συμβούλου κ. Απόστολου Θεοδωράτου σχετική ενημέρωση των πολιτών και με αφισοκόλληση στους κάδους απορριμμάτων.

27
9ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 15/2023) προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σίφνου, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και ύστερα από τη γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Κανονισμός  λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σίφνου με την προσθήκη ότι η λειτουργία του περιπτέρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (από 15/06 έως 15/10) θα είναι καθημερινή.

28
10ο Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για το οικονομικό έτος 2023, ύστερα από την έκδοση θετικής Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής  Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου που υποβλήθηκε 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για το οικονομικό έτος 2023.

29
11ο Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023,  ύστερα από την έκδοση θετικής Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής  Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου που υποβλήθηκε 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023.

30
12ο Τροποποίηση του κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Σίφνου.

31
13ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ -ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας 

Ορίζεται ομόφωνα ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος ως εκπρόσωπος του Δήμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ -ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ.Φραντζή Αντώνιο.

32
14ο Έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ’ αρ. 113/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου  και ορίζεται νέος Πρόεδρος του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής, η κα Βασταρδή Μαργαρίτα , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Λεμπέση Εμμανουήλ.

33
15ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την απόσυρση παλαιών οχημάτων του Δήμου

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός τριμελούς επιτροπής η οποία θα συντάξει το πρακτικό για την απόσυρση παλαιών υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου με πινακίδες κυκλοφορίας και θα το προωθήσει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και έκδοση απόφασης.

34
16ο Σχετικά με την προσωρινή εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας Σ.& Κ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ο.Ε στη θέση “Κουρτσούδι”

Το ΔΣ ομόφωνα:

-Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας “Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, της μοναδικής εταιρείας που διαθέτει αδειοδοτημένο χώρο στο νησί -στη θέση “Κουρτσούδι” της Κοινότητας Απολλωνίας- και λειτουργεί ως «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ» (ΚΩΔ. ΣΤΑΚΟΔ 2008: 38.30, 46.77, 52.00), με σκοπό την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών στο χώρο αυτό,

-Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Σίφνου κα Μαρία Ναδάλη για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης,.

35
17ο Σχετικά με την καταγγελία κατοίκων του οικισμού της Χερρονήσου Σίφνου που αφορά στη διαμαρτυρία τους για εγκατάσταση κεραίας συστήματος κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE) σε ιδιωτικό χώρο εντός οικισμού, ύστερα από την υπ΄αρ. 4/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα 

Το ΔΣ ομόφωνα:

-Καταδικάζει και εκφράζει  την πλήρη αντίθεσή του στην τοποθέτηση και λειτουργία κεραίας της cosmote ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στην ταράτσα ιδιωτικής κατοικίας στη Χερρόνησο και συντάσσεται με το αίτημα των κατοίκων του οικισμού της Χερρονήσου οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνσή της.

-Αποφασίζει να ανατεθεί το θέμα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση της κεραίας, προκειμένου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων.

36

 

 

                                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                Χρυσίνης Νικόλαος

.