Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

 

                                                                                                                                                    

                            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                              

                                                                             ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η    (28.01.2023)

ΘΕΜΑ                                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΑΚΤΟ ΘΕΜΑ  Λήψη απόφασης για την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και εξουσιοδότηση δημοτικού συμβούλου για την υπογραφή του

Το ΔΣ ομόφωνα :

Ø Εγκρίνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και του Δήμου Σίφνου και 73 ακόμη πόλεων, για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.

Ø Εξουσιοδοτεί το Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου κ. Απόστολο Διαμαντή για την υπογραφή του μνημονίου. Η συνάντηση των φορέων για την υπογραφή  έχει ορισθεί για τις 3 Φεβρουαρίου 2023, στις 10:00π.μ στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1
1ο 1.                       Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το έτος 2023

2.                       Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το έτος 2023.

    2
2o Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.67325-16.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.67325-16.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

  3
3o Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Ferrien Messe 2023 στην Αυστρία για την καλύτερη προβολή/προώθηση του project «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Ferrien Messe 2023 στην Αυστρία για την καλύτερη προβολή/προώθηση του project «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ».

4
4o Τροποποίηση της υπ’ αρ. 96/2022 απόφασης του ΔΣ που αφορά στην παραχώρηση χώρου αποθηκών στο υπόγειο του Δημοτικού Σχολείου στα Φυρρόγια, ύστερα από το 5.12.2022 σχετικό αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 

Αποφασίζεται ομόφωνα η επαναφορά της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σχετικά με την κατασκευή του Γηπέδου 5*5.

  5
5o Σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου της Απολλωνίας στο δημοτικό χώρο στάθμευσης «Μαρούσα», ύστερα από την υπ΄αρ. 1/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η χωροθέτηση του περιπτέρου της Απολλωνίας στο δημοτικό χώρο στάθμευσης «Μαρούσα», σύμφωνα και με  την υπ΄αρ. 1/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

6

 

 

                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                                                                                                                    Χρυσίνης Νικόλαος