Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν ΣΙΦΝΟΥ . »

1Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σίφνου διάρκειας τριών ετών (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σίφνου διάρκειας τριών ετών (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ) 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»,ΤΗΣ Ν ΣΙΦΝΟ (ΑΡΧΕΙΟ ….ΥΔΡΕΥΣΗ….) πατήστε παρακάτω για…
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Περίληψη διακήρυξης

1Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σίφνου διάρκειας τριών ετών (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σίφνου διάρκειας τριών ετών (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ) 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»,ΤΗΣ Ν ΣΙΦΝΟ Πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα…
Μάθε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Σίφνου, στη θέση «Πλατύς Γιαλός» του Δήμου Σίφνου, εκτός ορίων οικισμού, εμβαδού 435 τ.μ., με ΚΑΕΚ 290181316021/0/0, μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου. πατήστε παρακάτω…
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στο δημοτικό χώρο στάθμευσης Απολλωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ πατήστε παρακάτω για το έγγραφο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  
Μάθε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)” (Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)” (Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ) πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Μάθε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ διακηρύσσει   ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών:   «Αναβάθμιση Υποδομών…
Μάθε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016   πατήστε παρακάτω για το έγγραφο ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΙΦΝΟΣ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Μάθε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΡΟΓΕΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΡΟΓΕΙΑ»   πατήστε  εδώ για το έγγραφο Προθεσμία υποβολής προσφορών από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»  …
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εργασιών μικρής κλίμακας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εργασιών μικρής κλίμακας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 πατήστε εδώ    
Μάθε περισσότερα