Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διαγωνισμοί

Δήμος Σίφνου: Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»   πατήστε εδώ για την περίληψη […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εργασιών μικρής κλίμακας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εργασιών μικρής κλίμακας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 πατήστε εδώ    
Μάθε περισσότερα

Προσκλήσεις προς κατάθεση προσφορών για τη διενέργεια υπηρεσίας καθαριότητας στην Κοινότητα της Απολλωνίας και στην Κοινότητα του Αρτεμώνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΩΝΑ   πατήστε για τα έγγραφα   Κοινότητα Απολλωνίας Κοινότητα Αρτεμώνα  
Μάθε περισσότερα
wcag