Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Τοπική Κοινότητα Αρτεμώνα

Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα

1. Ατσόνιου Αικατερίνη του Ιωάννη – Πρόεδρος (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)

2. Τσίπης Θωμάς του Φωτίου – Μέλος (Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου)

3. Σανάκης Αντώνιος του Ιωάννη – Μέλος (Συνδυασμός «”η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”»)

Γραμματεία  Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα

Εμμανουήλ Φουτουλάκης, τηλ.: 22840 31234

.