Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σίφνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σίφνου” με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης του είδους στα διοικητικά όρια…
Μάθε περισσότερα

Διευκρίνιση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 810.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για συνολική χρονική διάρκεια τριών ετών (δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον…
Μάθε περισσότερα

Ολόκληρη η διακήρυξη του δημόσιου διαγωνισμού με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την διακήρυξη του διαγωνισμού με θέμα “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'” σε μορφή PDF
Μάθε περισσότερα

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 810.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για συνολική χρονική διάρκεια τριών ετών (δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός…
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς με θέμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ:  “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”  “ Παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής προσφοράς μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00μ.μ., στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Δήμου Σίφνου για την  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…
Μάθε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της δεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση χώρων σε αιγιαλούς

    Λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης στις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 828 Β’/12.5.2015 των διακηρύξεων που αφορούν στη διεξαγωγή δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων,  σας γνωρίζουμε ότι δε θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015  οι δημοπρασίες για: –την εκμίσθωση δημοτικού…
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για την προμήθεια των διακριτών ειδών όπως περιγράφονται παρακάτω, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου

Κάντε κλικ εδώ να δείτε την πρόσκληση
Μάθε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 01/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά…
Μάθε περισσότερα
.