Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς με θέμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ:  “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”  “ Παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής προσφοράς μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00μ.μ., στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Δήμου Σίφνου για την  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…
Μάθε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της δεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση χώρων σε αιγιαλούς

    Λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης στις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 828 Β’/12.5.2015 των διακηρύξεων που αφορούν στη διεξαγωγή δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων,  σας γνωρίζουμε ότι δε θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015  οι δημοπρασίες για: –την εκμίσθωση δημοτικού…
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για την προμήθεια των διακριτών ειδών όπως περιγράφονται παρακάτω, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου

Κάντε κλικ εδώ να δείτε την πρόσκληση
Μάθε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 01/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά…
Μάθε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για Εργολαβία Καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για Εργολαβία καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου…
Μάθε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ‏

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Δήμου Σίφνου», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (550.594,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η…
Μάθε περισσότερα

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα (Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ1Τ-4Α5   Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,    ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: «Ο Δήμος Σίφνου 1.Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα της Σίφνου για να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της υπ’…
Μάθε περισσότερα

7ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας "Νικόλαος Τσελεμεντές" , Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καταλύματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ1Τ-Α2Β Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη φιλοξενία αντιπροσωπειών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Ν. Τσελεμεντές. Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας για τη διαθεσιμότητα ενοικιαζομένων δωματίων και την τιμή προσφοράς σας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μέχρι την Παρασκευή…
Μάθε περισσότερα

Διακήρυξη μειοδοτικής, προφορικής και φανερής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:   «Ο Δήμος Σίφνου 1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της υπ’ αρ. 55/2013 απόφασης της…
Μάθε περισσότερα

Περιληπτική διακήρυξη για τη διεξαγωγή φανερών, προφορικών και πλειοδοτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών χώρων

  Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του ότι οι προγραμματισμένες για την Τρίτη 16 Απριλίου φανερές, προφορικές και πλειοδοτικές δημοπρασίες για εκμίσθωση δημοτικών χώρων (στο Βαθύ, στις Καμάρες, στην Καταβατή, στα Βρουλίδια, στον Αρτεμώνα και στην Τσιγκούρα), δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν ελλείψει απαρτίας της αρμόδιας επιτροπής…
Μάθε περισσότερα