Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου απαρτίζεται από 4 μέλη.

Στις συνεδριάσεις καλούνται οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, όταν συζητούνται θέματα που τις αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Μέλη

  • Ναδάλη Μαρία του Εμμανουήλ – Πρόεδρος
  • Γεωργούλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
  • Φραντζής Αντώνιος του Δημητρίου
  • Ζαμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη