Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της δεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση χώρων σε αιγιαλούς

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της δεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση χώρων σε αιγιαλούς

 

 

Λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης στις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 828 Β’/12.5.2015 των διακηρύξεων που αφορούν στη διεξαγωγή δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων,  σας γνωρίζουμε ότι δε θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015  οι δημοπρασίες για:

την εκμίσθωση δημοτικού χώρου Α 150 τ.μ. στο Βαθύ (στη θέση “της Πατσούτας”),

-την εκμίσθωση δημοτικού χώρου Β 150 τ.μ. στο Βαθύ (στη θέση “της Πατσούτας”),

την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 30 τ.μ. στα Βρουλίδια (δεξιά πλευρά της παραλίας),

-την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 30 τ.μ. στα Βρουλίδια (αριστερή πλευρά της παραλίας).

 Στο Φ.Ε.Κ. 828 Β’/12.5.2015, το οποίο εισήλθε στο Δήμο στις 13.5.2015, έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Οικονομικών Κ.Υ.Α., που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-2015 απόφαση παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  Α΄ βαθμού».

 Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών θα εκδοθούν νεότερες διακηρύξεις μετά τον έλεγχο των όρων και την έγκριση του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Σύρου. 

 Ο Δήμαρχος Σίφνου

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

 

.