Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς με θέμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς με θέμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ:  “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”  “

Παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής προσφοράς μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00μ.μ., στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Δήμου Σίφνου για την  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ”».

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.30μ.μ., στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να παρευρίσκεστε.

 Η πρόσκληση αφορά την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των κατόικων στην εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αναλυτικά, προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι δράσεων:

(α) Σχεδιασμός (σε συνεργασία με το Δήμο) και εκτύπωση σχετικού ενημερωτικού εντύπου με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού. Ο σχεδιασμός του εντύπου, η σύνταξη, η επιλογή των φωτογραφιών, η επιμέλεια της στοιχειοθέτησης και η εκτύπωσή του, αποτελούν αντικείμενο και υποχρέωση του Αναδόχου. Το έντυπο θα φέρει σχετικά λογότυπα, επικοινωνιακού χαρακτήρα μηνύματα, ενδείξεις και στοιχεία του προγράμματος χρηματοδότησης.

Το έντυπο θα είναι τετρασέλιδο ή οκτασέλιδο, διαστάσεων 148 x 210 mm (DIN Α5 κάθετο) σε χαρτί βάρους 150 gr/m2, ματ, η εκτύπωσή του θα είναι offset 4χρωμη, και θα εκδοθεί σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). Θα παραδοθούν συνολικά 10.000 αντίτυπα στην έδρα του Δήμου.

(β) Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού που θα περιλαμβάνουν (i) διοργάνωση δύο ημερίδων-εκδηλώσεων με αντικείμενο την ενημέρωση των κατοίκων στην φιλοσοφία της διαλογής στην πηγή, της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων και της ανακύκλωσης στοχεύοντας στην εξοικείωση και ευαισθητοποίησή τους, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθώς και (ii) εκπαιδευτικών σεμιναρίων/παρουσίασης της δράσης στα σχολεία του νησιού με σκοπό την προβολή και προώθηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και την εκπαίδευση τη νέας γενιάς σε θέματα προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος γενικότερα. Στο πλαίσιο της συνολικής δράσης, ο Σύμβουλος, σε συνεργασία με τον Δήμο, θα αναλάβει την διανομή των φυλλαδίων και την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρηματιών του νησιού (σε 500 οικίες/καταστήματα, ήτοι σε 1.500 κατοίκους περίπου), ώστε να γνωρίσουν όλη την διαδικασία του προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από την σωστή λειτουργία του.

(γ) Παροχή υπηρεσιών με στόχο την δημιουργία ιστόχωρου στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετικά με τις δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων και αναφορά στις δράσεις του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας και την λειτουργία του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων στο Δήμο Σίφνου. Ο σχεδιασμός του ιστόχωρου (η σύνταξη, η επιλογή των φωτογραφιών, η επιμέλεια της στοιχειοθέτησης) αποτελεί αντικείμενο και υποχρέωση του Αναδόχου, και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον υπεύθυνο/χειριστή της ιστοσελίδας του Δήμου.

(δ) Τεχνική στήριξη του Δήμου κατά την οργάνωση του συστήματος συλλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών όπου θα καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • Ο τρόπος διανομής κάδων
  • Τα σημεία τοποθέτησης κάδων 
  • Η συχνότητα συλλογής κλπ.

Επίσης, ο Σύμβουλος θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου κατά την υποβολή αιτήματος στην ΕΕΑΑ για την παροχή τσαντών ανακύκλωσης για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

(ε) Έκδοση εγχειριδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών ο Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέσει ομάδα έργου από τουλάχιστον 3 επιστήμονες με εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο της υπηρεσίας και ενδεικτικά:

 έναν (1) Συντονιστή Ομάδας Έργου – Διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Χημικό Μηχανικό ή Περιβαλλοντολόγο, με επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών, στο σχεδιασμό έργων διαχείρισης απορριμμάτων,

 έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό με επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών για την εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

 έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ θετικής ή θεωρητικής με αποδεδειγμέν
η 10ετή  εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Σημειώνεται ότι αποδεδειγμένη εμπειρία της Ομάδας Έργου σε παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης πολιτών για την λειτουργία συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

Με την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 930,00 ευρώ. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δράσεις μέχρι 10 Νοεμβρίου 2015.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης (σύμφωνα με το παράρτημα υπολογισμού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας) ανέρχεται σε 18.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 22.878,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7326.0015 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ