Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διευκρίνιση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Διευκρίνιση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 810.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για συνολική χρονική διάρκεια τριών ετών (δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους),

ο Δήμος Σίφνου διευκρινίζει ότι ο Α/Α Συστήματος της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο παραπάνω διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr είναι ο 18112. Στην περίληψη διακήρυξης με Α.Π. 4693/27-10-2015 εκ παραδρομής αναφέρεται σαν Α/Α Διαγωνισμού ο 17837 αντί του ορθού 18112.

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου (Απολλωνία Σίφνου, τηλ. 2284360326, αρμόδιος υπάλληλος Σωκράτης Κάραβος).

.