Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει   πατήστε παρακάτω για το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2ΜΗΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3-5/12 (ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL)
Μάθε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 5410/05-10-2022, Α.Δ.Α. 6ΦΙ4Ω1Τ-ΜΛΧ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 5410/05-10-2022, Α.Δ.Α. 6ΦΙ4Ω1Τ-ΜΛΧ)   πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ[7976] ΔΕ Οδηγών φορτηγού (101) ΔΕ Οδηγών φορτηγού (102)
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8/11 – 17/11/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/11 – 17/11/2022. πατήστε για τα έγγραφα ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ Δ.ΣΙΦΝΟΥ ΣΟΧ3  
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/8 – 5/9)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ ΔΗΜΟΣ-ΣΙΦΝΟΥ-ΣΟΧ      
Μάθε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ΩΡΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ΩΡΕΣ   Να σημειωθεί: Προθεσμία αντιρρήσεων (μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό μοριοδότησης): 23-24 Αυγούστου με email στο info@sifnos.gr      
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων πατήστε εδώ
Μάθε περισσότερα
wcag