Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

an

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 2092/19-04-2024, Α.Δ.Α. 61ΥΣΩ1Τ-Ρ7Μ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 2092/19-04-2024, Α.Δ.Α. 61ΥΣΩ1Τ-Ρ7Μ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ (ΚΩΔ.105) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ (ΚΩΔ.104) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ(ΚΩΔ102) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ…
Μάθε περισσότερα
unnamed file 4

Δήμος Σίφνου – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΣΟΧ 1 2024 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

  Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου εξέδωσε την υπ’ αρ. 11/2012 κανονιστική απόφασή του, με την οποία απαγορεύει τη στάθμευση οχημάτων έξω από το parking της παραλίας του Φάρου.  Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απαραίτητη κατά τους θερινούς μήνες (1/6 έως και 30/9) που η κίνηση είναι αυξημένη,…
Μάθε περισσότερα
unnamed file 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2023 ΔΗ.Κ.Ε.Σ ΣΙΦΝΟΥ pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_2023
Μάθε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΙΦΝΟΥ – «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΙΦΝΟΥ – «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ» πατήστε παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Μάθε περισσότερα
DHMOS.SIF

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 4354/21-07-2023)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 4354/21-07-2023) πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ[13148] 105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 101-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 102-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 103-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
Μάθε περισσότερα

Τελικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων (ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων)

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητα : ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) πατήστε παρακάτω για τον πίνακα ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ – 3 ΩΡΕΣ
Μάθε περισσότερα
DHMOS.SIF

Δήμος Σίφνου: Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη 29/8 έως και Πέμπτη 7/9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)   Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει: 1) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και 2) τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση εντύπου της αίτησης…
Μάθε περισσότερα
.