Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου: Περίληψη διακήρυξης

1Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σίφνου διάρκειας τριών ετών (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σίφνου διάρκειας τριών ετών (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ) 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»,ΤΗΣ Ν ΣΙΦΝΟ Πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα…
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2023 ΔΗ.Κ.Ε.Σ ΣΙΦΝΟΥ pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_2023
Μάθε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΙΦΝΟΥ – «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΙΦΝΟΥ – «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ» πατήστε παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Μάθε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 4354/21-07-2023)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 4354/21-07-2023) πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ[13148] 105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 101-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 102-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 103-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
Μάθε περισσότερα

Τελικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων (ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων)

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητα : ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) πατήστε παρακάτω για τον πίνακα ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ – 3 ΩΡΕΣ
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη 29/8 έως και Πέμπτη 7/9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)   Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει: 1) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και 2) τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση εντύπου της αίτησης…
Μάθε περισσότερα

Ανακοίνωση : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 11.08.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 25.08.2023 πατήστε εδώ για το έγγραφο  
Μάθε περισσότερα