Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Τελικός πίνακας επιτυχόντων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 4948/13-08-2021) Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων   ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ΩΡΕΣ
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση : Πίνακες Κατάταξης

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ΩΡΕΣ
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων     ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σίφνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σίφνος, 18-05-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 2954 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ  1/2021   για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις  των άρθρων 37 έως και 42…
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου : Ανακοίνωση για την πρόσληψη στο Δήμο Σίφνου συνολικά τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σίφνος, 05-07-2021                         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αριθ. πρωτ.: 4097 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ…
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Περίληψη Διακήρυξης για «Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση και Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου»

Αρ. Πρωτ. : 1958 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση και Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σίφνου» με κριτήριο…
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Ανάρτηση Περιληπτικών Διακηρύξεων με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

                                                                                                   …
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας

                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αριθ. πρωτ.: 219 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας…
Μάθε περισσότερα

Δήμος Σίφνου : Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι οι εξής: δύο (2) ειδικότητας ΔΕ οδηγών φορτηγού λυματοφόρου, με διάρκεια πέντε (5) μηνών η καθεμία, μία (1) ειδικότητας…
Μάθε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται έως και τις 3.7.2020 η προθεσμία υποβολής προτάσεων που ορίστηκε στην από 19.5.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου...
Μάθε περισσότερα