Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

.23.4

Η Δήμαρχος Σίφνου,

Γνωστοποιεί ότι

Προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Σίφνου, με καθήκοντα την επικουρία και την παροχή συμβουλών και προτάσεων στη Δήμαρχο, σχετικά με την παρακολούθηση, οργάνωση και διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στο Δήμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση  γενικότερα,  στα  έντυπα  ή  ηλεκτρονικά  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  (εφημερίδες, ιστοσελίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λπ.), καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

.