Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου – Ανακοίνωση: Προκήρυξη 3 θέσεων μόνιμου προσωπικού (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 66/31-12-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 66/31-12-2021 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 13Κ/2021 του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 1.468 θέσεων τακτικού προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 3 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Σίφνου.
Πρόκειται για θέσεις που έχουν εγκριθεί για το Δήμο μας, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων τακτικού προσωπικού ετών 2020 και 2021. Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές είναι:
1 κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικών – Λογιστών,
1 κλάδου ΤΕ 5 Τοπογράφων Μηχανικών και
1 κλάδου ΔΕ Διοικητικών.
Η συμπλήρωση και κατάθεση των αιτήσεων, γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Όλες οι παραπάνω θέσεις έχουν δεσμευτεί από το Α.Σ.Ε.Π. για κάλυψη από πολυτέκνους ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας. Σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τις προαναφερόμενες ιδιότητες, τότε θα καλυφθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.
Για όλες τις παραπάνω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σίφνου, εφόσον δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης.
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ο Δήμος μας έχει αναρτήσει στον ιστοσελίδα του (https://dimos.sifnos.gr/) ολόκληρη την προκήρυξη.
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ