Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Λιμενικό Ταμείο Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (30.09.2022)

                                               Αριθ. Πρωτ. – 1056 – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Πρακτικό 22ο – 30 Σεπτεμβρίου 2022)   Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κα Λεμπέση Ειρήνη κ. Καλόγηρος Ανδρέας κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης κ. Σάρδη Παναγιώτη κ. Γαλανό Εμμανουήλ κα Λογοθέτη […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (10.09.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/10-09-2022 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)     ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2023. Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή αιτήματος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (13.09.2022)

                                                                                Σίφνος 09-09-2022                           […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (30.08.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/30-08-2022 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)     ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: “Χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο λιμένα Καμαρών Σίφνου για τη Βελγική τηλεοπτική εκπομπή “VIVA LA FETA”” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση της κας Δασύρα Ζικελίνας για άδεια κινηματογράφησης στον λιμένα […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (10.09.2022)

                                              Αριθ. Πρωτ. – 979 –     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Πρακτικό 20ο – 10 Σεπτεμβρίου 2022) […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (30.08.2022)

                                                                                     Σίφνος 26-08-2022                       […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.07.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/09-07-2022 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: “Υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.” Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ α) η υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.07.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/09-07-2022 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και απολογισμού χρήσης 2020 Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 και ο απολογισμός χρήσης 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου […]
Μάθε περισσότερα
wcag