Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Λιμενικό Ταμείο Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (21.06.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/21-06-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 67325-16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η μεταφορά του ποσού των 30.000€ στο λογαριασμό που τηρεί το ΔΛΤ Σίφνου […]
Μάθε περισσότερα

Δ.Λ.Τ. Σίφνου: Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας, υπό τον συντονισμό του Λ/Σ Σίφνου, στο Λιμένα Καμαρών Σίφνου. Στο πλαίσιο της έμπρακτης μέριμνας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στα θέματα Προστασίας του […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (22.06.2022)

Σίφνος 17-06-2022                                                  Αριθ. Πρωτ. -664-     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Πρακτικό 14ο – 22 Ιουνίου […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (21.06.2022)

                                                                                       Σίφνος 17-06-2022                     […]
Μάθε περισσότερα

Ακύρωση της 656/16-06-2022 Πρόσκλησης για δια Περιφοράς Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου

Σίφνος, 17/06/2022 Αρ. Απόφασης: 12/2022   ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 656/16-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114 – 8/6/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 2. τις […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (20.06.2022)

Σίφνος 16-06-2022                                                Αριθ. Πρωτ. -656-     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Πρακτικό 12ο – 20 Ιουνίου […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (23.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/23-05-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) Το 13ο θέμα συζητήθηκε πρώτο. Στον πίνακα που ακολουθεί τα θέματα εμφανίζονται με τη σειρά που αναφέρονται στην πρόσκληση.   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (23.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/23-05-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Ρυθμίσεις στο λιμένα Ψάθης Κιμώλου”. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: 1. Ο εφοδιασμός του Λ.Σ Κιμώλου με δώδεκα (12) πινακίδες (5 πληροφοριακές και 7 σχετικές με στάση και στάθμευση), δύο (2) […]
Μάθε περισσότερα

Έκδοση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έκδοση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου, προέβη στη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι των Καμαρών για το έτος 2022. Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής: Αρ. απόφασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Σίφνου 33/2022 (Α.Δ.Α.: ΡΛΙΘΟΡΙΦ-8Μ2): […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (23.05.2022)

                                                                                     Σίφνος 19-05-2022                       […]
Μάθε περισσότερα
wcag