Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

ΔΗ.Κ.Ε.Σ : Πίνακες Κατάταξης  & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ

 Πίνακες Κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΙΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 103…
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ πατήστε παρακάτω για το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2023 ΔΗ.Κ.Ε.Σ ΣΙΦΝΟΥ
Μάθε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 1566/27-03-2023, Α.Δ.Α. ΨΧΙΠΩ1Τ-2ΣΞ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 1566/27-03-2023, Α.Δ.Α. ΨΧΙΠΩ1Τ-2ΣΞ) πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΣΟΧ 1  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13/5 – 22/5
Μάθε περισσότερα

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου (ανακοίνωση 1705/31.03.2023)

  Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου εξέδωσε την υπ’ αρ. 11/2012 κανονιστική απόφασή του, με την οποία απαγορεύει τη στάθμευση οχημάτων έξω από το parking της παραλίας του Φάρου.  Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απαραίτητη κατά τους θερινούς μήνες (1/6 έως και 30/9) που η κίνηση είναι αυξημένη,…
Μάθε περισσότερα

Ανακοίνωση: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

Σίφνος, 31-03-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1705 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει) Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Έχοντας υπόψη:…
Μάθε περισσότερα

ΔΛΤ Σίφνου: Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25-03-2023 έως και 03-04-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25-03-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-04-2023  πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΣΟΧ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ                      
Μάθε περισσότερα

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου – Πίνακας κατάταξης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : Σίφνος ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ Διάρκεια Σύμβασης : 2 μήνες ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΥΕ Εργατών Καθαριότητας πατήστε εδώ  
Μάθε περισσότερα
wcag

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

  Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου εξέδωσε την υπ’ αρ. 11/2012 κανονιστική απόφασή του, με την οποία απαγορεύει τη στάθμευση οχημάτων έξω από το parking της παραλίας του Φάρου.  Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απαραίτητη κατά τους θερινούς μήνες (1/6 έως και 30/9) που η κίνηση είναι αυξημένη,…
Μάθε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει   πατήστε παρακάτω για το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2ΜΗΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3-5/12 (ΜΟΝΟ ΜΕ…
Μάθε περισσότερα