Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

Σίφνος, 31-03-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1705 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει) Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθ. […]
Μάθε περισσότερα

ΔΛΤ Σίφνου: Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25-03-2023 έως και 03-04-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25-03-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-04-2023  πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΣΟΧ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ                      
Μάθε περισσότερα

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου – Πίνακας κατάταξης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : Σίφνος ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ Διάρκεια Σύμβασης : 2 μήνες ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΥΕ Εργατών Καθαριότητας πατήστε εδώ  
Μάθε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει   πατήστε παρακάτω για το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2ΜΗΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3-5/12 (ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL)
Μάθε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 5410/05-10-2022, Α.Δ.Α. 6ΦΙ4Ω1Τ-ΜΛΧ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ (αριθ. πρωτ. 5410/05-10-2022, Α.Δ.Α. 6ΦΙ4Ω1Τ-ΜΛΧ)   πατήστε παρακάτω για τα έγγραφα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ[7976] ΔΕ Οδηγών φορτηγού (101) ΔΕ Οδηγών φορτηγού (102)
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8/11 – 17/11/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/11 – 17/11/2022. πατήστε για τα έγγραφα ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ Δ.ΣΙΦΝΟΥ ΣΟΧ3  
Μάθε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/8 – 5/9)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ ΔΗΜΟΣ-ΣΙΦΝΟΥ-ΣΟΧ      
Μάθε περισσότερα
wcag