Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις – Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (28/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων εγκρίνεται η εισήγηση του Προέδρου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (27/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, με την επιφύλαξη των οφειλών προς το Δήμο […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (26/ 07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων): Α. Εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, με την επιφύλαξη των οφειλών προς το […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (07/11/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Εγκρίνονται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) οι ελεγμένες από ορκωτό λογιστή οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018. 164 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (10.09.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/10-09-2022 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)     ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2023. Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή αιτήματος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (30.08.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/30-08-2022 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)     ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: “Χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο λιμένα Καμαρών Σίφνου για τη Βελγική τηλεοπτική εκπομπή “VIVA LA FETA”” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση της κας Δασύρα Ζικελίνας για άδεια κινηματογράφησης στον λιμένα […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.07.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/09-07-2022 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: “Υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.” Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ α) η υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.07.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/09-07-2022 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και απολογισμού χρήσης 2020 Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 και ο απολογισμός χρήσης 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου […]
Μάθε περισσότερα
wcag