Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις – Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (22.06.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τις άδειες ελλιμενισμού στο Φάρο) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/22-06-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση σε συζήτηση της αίτησης αναστολής με αρ. κατάθεσης δικογράφου εδ76/29-04-2022, ενώπιον του ΣτΕ στις […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (21.06.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/21-06-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 67325-16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η μεταφορά του ποσού των 30.000€ στο λογαριασμό που τηρεί το ΔΛΤ Σίφνου […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (23.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/23-05-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) Το 13ο θέμα συζητήθηκε πρώτο. Στον πίνακα που ακολουθεί τα θέματα εμφανίζονται με τη σειρά που αναφέρονται στην πρόσκληση.   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (23.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/23-05-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Ρυθμίσεις στο λιμένα Ψάθης Κιμώλου”. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: 1. Ο εφοδιασμός του Λ.Σ Κιμώλου με δώδεκα (12) πινακίδες (5 πληροφοριακές και 7 σχετικές με στάση και στάθμευση), δύο (2) […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (11.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/11-05-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ζερβού Απόστολου (Α. ΖΕΡΒΟΣ Μ.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 217/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ, σύμφωνα […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (10.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/10-05-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1. “Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας OPTIMUM VALUE” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η καταβολή του ποσού των είκοσι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (20.296,00€) στην ανώνυμη εταιρεία […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (26.04.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/26-04-2022 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου εξόφλησης των ανταλλαγμάτων παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2022. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ο τρόπος εξόφλησης των ανταλλαγμάτων για το έτος 2022, ως εξής: α) […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (18.04.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/18-04-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: “Έγκριση άδειας για εργασίες επιδιόρθωσης της προβλήτας στην Ψάθη Κιμώλου στην οποία ελλιμενίζεται το ΕΓ/ΟΓ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) άδεια για εργασίες επιδιόρθωσης της προβλήτας […]
Μάθε περισσότερα
wcag