Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις – Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.03.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/13-03-2023 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή προσφοράς για την έγκριση υδάτινου πεδίου στη Σίφνο. (εξ αναβολής) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 37 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση εργασιών επισκευής του λιμένα της Ψάθης Κιμώλου. ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 38 ΘΕΜΑ 3: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (04.03.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/04-03-2023 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας σχετικά με την υπ’ αριθ. 146/2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου. (Εξ αναβολής) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 4 ΘΕΜΑ 2: Αίτηση του κ. Λιζάρδου Νικολάου για παραχώρηση χώρου […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (16.01.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/16-01-2023 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2023. Εγκρίνεται ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου 1 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (32/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/23-12-2022 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Συμπλήρωση / τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156/2022 (ΑΔΑ: 9Σ1ΥΟΡΙΦ-Η6Φ) απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων η συμπλήρωση / τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156/2022 […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (31/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/23-12-2022 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου Οικονομικού Έτους 2023. Εγκρίνεται ομόφωνα το Σχέδιο Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου 176 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (30/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/23-12-2022 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2023 Εγκρίνεται ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΛΤ Σίφνου για το έτος 2023  που περιλαμβάνει: 1. Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/13-12-2022 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης σχετικά με το λιμένα Καμαρών, με αριθ. καταθέσεως Ε 1021/2019, ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγκρίνεται ομόφωνα  η ανάθεση σε δικηγόρο του […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (28/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων εγκρίνεται η εισήγηση του Προέδρου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (27/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, με την επιφύλαξη των οφειλών προς το Δήμο […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (26/ 07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων): Α. Εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, με την επιφύλαξη των οφειλών προς το […]
Μάθε περισσότερα
wcag