Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (16.01.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/16-01-2023 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2023. Εγκρίνεται ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου 1 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (32/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/23-12-2022 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Συμπλήρωση / τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156/2022 (ΑΔΑ: 9Σ1ΥΟΡΙΦ-Η6Φ) απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων η συμπλήρωση /…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (31/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/23-12-2022 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου Οικονομικού Έτους 2023. Εγκρίνεται ομόφωνα το Σχέδιο Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (30/ 23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/23-12-2022 (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2023 Εγκρίνεται ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΛΤ Σίφνου για το έτος 2023  που περιλαμβάνει: 1. Σύνταξη /…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/13-12-2022 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης σχετικά με το λιμένα Καμαρών, με αριθ. καταθέσεως Ε 1021/2019, ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγκρίνεται ομόφωνα …
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (28/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ 1: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων εγκρίνεται η εισήγηση του Προέδρου προς…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (27/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, με την επιφύλαξη…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (26/ 07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων): Α. Εγκρίνονται οι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, με την…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (07/11/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/07-11-2022 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)   ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Εγκρίνονται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) οι ελεγμένες από ορκωτό λογιστή οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018. 164 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ…
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (30.09.2022)

  Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου εξέδωσε την υπ’ αρ. 11/2012 κανονιστική απόφασή του, με την οποία απαγορεύει τη στάθμευση οχημάτων έξω από το parking της παραλίας του Φάρου.  Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απαραίτητη κατά τους θερινούς μήνες (1/6 έως και 30/9) που η κίνηση είναι αυξημένη,…
Μάθε περισσότερα