Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού
(Παραδοτέο 3.3.5)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ –
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας
Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

 

πατήστε εδώ για την περίληψη της διακήρυξης

πατήστε εδώ για τη διακήρυξη Αδάμ