Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προσκλήσεις – Δημοτική Επιτροπή

  • Αρχική
  • Προσκλήσεις - Δημοτική Επιτροπή

Πρόσκληση σε 4η τακτική (διά ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ.: 836/19.02.2024 – ΑΔΑ: 68ΗΑΩ1Τ-1ΝΠ) Προς Νικόλαο Γ. Βενάκη Εμμανουήλ Ν. Φουτουλάκη Απόστολο Ν. Διαρεμέ, Αντιπρόεδρο Ανδρέα Ν. Μπαμπούνη   Λαμβάνοντας υπόψη: α) Την παρ. 6, άρθρο 75, του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, β) Την απόφαση 2/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΟ7ΒΩ1Τ-2ΡΨ), Σας…
Μάθε περισσότερα