Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Συμβούλιο

wcag

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (28.02.2022)

                                    ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (5η Συνεδρίαση) στις 28 Φεβρουαρίου  2022 Κοινοποίηση 1.    Έπαρχο Περ. Ενότητας Μήλου κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου 2.Προϊστάμενο Οικ. Υπηρεσίας Δήμου Σίφνου κ. Παπαγγελέτο Ιωάννη 3. Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (08.02.2022)

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 4Η τακτική (μεικτή)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Φεβρουαρίου  2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 […]
Μάθε περισσότερα

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (29.01.2022)

                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2ης) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                             Σάββατο 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 14:30μ.μ  Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 382/25.01.2022   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗ Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικoνομικό έτος 2022            1/2022 Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μετά την υπ’ αρ.192/2021  απόφαση  – εισήγηση της […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση-Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (29.01.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 3Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  29 Ιανουαρίου  2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση- Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (29.01.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 2Η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  29 Ιανουαρίου  2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της […]
Μάθε περισσότερα

Πρακτικά εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου & Μελών Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

  ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 09/01/2022 – 31/12/2023.   Στην Απολλωνία Σίφνου, σήμερα 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη», συνήλθε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθ. πρωτ.  26/4.09.2019 έγγραφης […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση – δια ζώσης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.01.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη», την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή […]
Μάθε περισσότερα
wcag