Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – τακτική μικτή – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου ( Πρακτικό 13ο 18.05.2024)

ΛΤ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ


Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία Σίφνος
Ταχ. Κώδ.: 840 03
Πληροφορίες: Σοφία Φαρμάκη
Τηλέφωνο: 2284033707- 2284360329
Εmail: limeniko@sifnos.gr

Σίφνος, 14 Μαΐου 2024
Αρ. Πρωτ.: -591-


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Πρακτικό 13ο – 18 Μαΐου 2024)

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. κ. Καμπουράκη Αντώνιο
2. κα Ποδότα Χρυσούλα
3. κ. Κόμη Γεώργιο
4. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
5. κ. Μαρινάκη Αντώνιο
6. κα Βαμβακάρη Ελισάβετ
7. κ. Βαμβακάρη Ευάγγελο
8. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την 25/ΑΠ36133/17.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική μικτή συνεδρίαση (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω E-presence), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 18 Μαΐου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση χώρου 27,52 τ.μ. στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο BLE (Αρ. πρωτ.: 209/06-03-2024) – Εξ αναβολής

2. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ε.Ε.) για παραχώρηση χώρου 172 τ.μ. στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο YALOS SEASIDE OBSESSION (Αρ. πρωτ.: 239/08-03-2024) – Εξ αναβολής

3. Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 48 τ.μ. στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ENALION SIFNOS (Αρ. πρωτ.: 297/19-03-2024) – Εξ αναβολής

4. Αίτηση του κ. Τζίβα Απόστολου (ALYELO BAR RESTAURANT IKE) για παραχώρηση χώρου 211,65 τ.μ. στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο ALYELO BAR RESTAURANT (Αρ. πρωτ.: 298/19-03-2024) – Εξ αναβολής

5. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 277,35 τ.μ. στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΚΥΜΑ (Αρ. πρωτ.: 305/21-03-2024) – Εξ αναβολής

6. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 119,84 τ.μ. στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΚΥΜΑ ΒΑΥ (Αρ. πρωτ.: 306/21-03-2024) – Εξ αναβολής

7. Αίτηση του κ. Βενάκη Γεώργιου (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΑΚΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.) για παραχώρηση χώρου 61,13 τ.μ. στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο LOST BAY (Αρ. πρωτ.: 327/26-03-2024) – Εξ αναβολής

8. Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση χώρου 470 τ.μ. στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο LAZAROU BEACH (Αρ. πρωτ.: 367/29-03-2024) – Εξ αναβολής

9. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση χώρου 40,30 τ.μ. στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο MOSTRA (Αρ. πρωτ.: 355/28-03-2024)

10. Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.) για παραχώρηση χώρου 100 τ.μ. στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΨΑΘΗΣ (Αρ. πρωτ.: 431/04-04-2024)

11. Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας (Σ. ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου 94 τ.μ. στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Ο ΑΡΓΥΡΗΣ (Αρ. πρωτ.: 473/17-04-2024)

12. Αίτηση του κ. Τζίβα Απόστολου (ALYELO BAR RESTAURANT IKE) για παραχώρηση χώρου 100 τ.μ. στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ALYELO BAR RESTAURANT. (Αρ. πρωτ.: 492/22-04-2024)

13. Αίτηση του κ. Ζερβού Απόστολου (Α. ΖΕΡΒΟΣ Μ. ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) για παραχώρηση χώρου 40,77 τ.μ. στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο AXA HOLIDAY SERVICES (Αρ. πρωτ.: 495/22-04-2024)

14. Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.) για παραχώρηση χώρου 54,33 τ.μ., στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΡΑΒΕΝΤΙ (Αρ. πρωτ.: 496/22-04-2024)

15. Αίτηση του κ. Καλόγηρου Σπυρίδωνος για παραχώρηση χώρου 81,14 τ.μ. στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο PIPIS CAFE (Αρ. πρωτ.: 498/23-04-2024)

16. Αίτηση του κ. Σαμοΐλη Γεωργίου (PELICAN SIFNOS IKE) για παραχώρηση χώρου 83 τ.μ στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο PELICANOS (Αρ. πρωτ.: 519/26-04-2024)

17. Αίτηση του κ. Κακάκη Γεώργιου Μαρίνου για παραχώρηση χώρου 65 τ.μ. στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ (Αρ. πρωτ.: 540/08-05-2024)

18. Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου για παραχώρηση χώρου 85τ.μ. στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΛΟΣΤΡΟΜΟΣ (Αρ. πρωτ.: 584/14-05-2024)

19. Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου (ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 63 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ (Αρ. πρωτ: 585/14-05-2024)

20. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικόλαου για παραχώρηση θαλάσσιου στίγματος για αγκυροβόλιο σκάφους (Αρ. πρωτ: 560/10-05-2024)

21. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικόλαου για παραχώρηση θαλάσσιου στίγματος για αγκυροβόλιο σκάφους (Αρ. πρωτ: 561/10-05-2024)

22. Αίτηση του κ. Παπατσαρούχα Θεόδωρου για παραχώρηση θαλάσσιου στίγματος για αγκυροβόλιο σκάφους (Αρ. πρωτ: 562/10-05-2024)

23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Ξύδη Ιωάννη

24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Βενάκη Νικόλαο

25. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης αναφορικά με την υπ’ αρ. Α102/2024 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

26. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού υπόθεσης που αφορά σε ακίνητο του Δ.Λ.Τ. Σίφνου στη Ψάθη Κιμώλου

27. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού: Α. στις Καμάρες Β. στον Πλατύ Γιαλό Γ. στο Φάρο Σίφνου

28. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού στην Ψάθη Κιμώλου

29. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου του Πλατύ Γιαλού, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 10/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΡ3ΟΡΙΦ-ΠΑ4) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Καταφυγίου στον Πλατύ Γιαλό

30. Πρόταση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 10/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΡ3ΟΡΙΦ-ΠΑ4) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου για τη διαχείριση του παραλιακού χώρου μπροστά από το μισθωμένο πάρκινγκ στο Φάρο

31. Κάλυψη κόστους διαμονής – σίτισης σε στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. – παροχή κινήτρων, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Λιμενοσταθμάρχη Σίφνου και αιτήσεις των υπηρετούντων του Λ.Σ. Σίφνου

32. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες Σίφνου

33. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. για την κάλυψη αναγκών των Λ.Σ. Σίφνου και Κιμώλου για είδη καθαριότητας, γραφική ύλη, μελάνια, κ.λπ.

34. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. για την προμήθεια υλικών οριοθέτησης παραλιών Σίφνου

35. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού σε χώρους αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Σίφνου

36. Συγκρότηση επιτροπής για τη διερεύνηση και την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο της πρόσληψης και αποτροπής απώλειας ανθρώπινης ζωής εντός λιμένα Καμαρών Σίφνου, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να ενημερώσουν την Πρόεδρο στο email: limeniko@sifnos.gr, μέχρι την Παρασκευή 17.05.2024 και ώρα 11:00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
ΝΑΔΑΛΗ ΕΜΜ. ΜΑΡΙΑ 

.