Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – τακτική μικτή – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου ( Πρακτικό 12ο 18.05.2024)

as
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ


Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία Σίφνος
Ταχ. Κώδ.: 840 03
Πληροφορίες: Σοφία Φαρμάκη
Τηλέφωνο: 2284033707- 2284360329
Εmail: limeniko@sifnos.gr

Σίφνος, 14 Μαΐου 2024
Αρ. Πρωτ.: -590-


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Πρακτικό 12ο – 18 Μαΐου 2024)

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. κ. Καμπουράκη Αντώνιο
2. κα Ποδότα Χρυσούλα
3. κ. Κόμη Γεώργιο
4. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
5. κ. Μαρινάκη Αντώνιο
6. κα Βαμβακάρη Ελισάβετ
7. κ. Βαμβακάρη Ευάγγελο
8. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την 25/ΑΠ36133/17.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική μικτή συνεδρίαση (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω E-presence), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 18 Μαΐου 2024, ημέρα Σάββατο, και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή

Τα μέλη του Δ.Σ οφείλουν να ενημερώσουν την Πρόεδρο στο email: limeniko@sifnos.gr, μέχρι την Παρασκευή 17.05.2024 και ώρα 11:00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
ΝΑΔΑΛΗ ΕΜΜ. ΜΑΡΙΑ 

.