Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (30.05.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                              Σίφνος 26-05-2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                                                                             Αριθ. Πρωτ. – 709 –

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 8ο – 30 Μαΐου 2023)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την 577/ΑΠ41109/09.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-Ρ12) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση που θα γίνει στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2023 στην Ψάθη Κιμώλου. (εξ αναβολής)
 2. Αίτηση του κ. Λιζάρδου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 2τμ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρησή του (Αρ. πρωτ.: 1338/30.12.2022). (εξ αναβολής)
 3. Αίτηση του κ. Βάβουλη Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 15 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ALLWAYS CAR RENTALS (Αρ. πρωτ.: 24/16-01-2023). (εξ αναβολής)
 4. Επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, ύστερα από την 24/2023 απόφαση του Δ.Σ του Δ. Σίφνου. (εξ αναβολής)
 5. Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) για παραχώρηση χώρου 141 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο POSTALI (Αρ. πρωτ.: 426/29-03-2023).
 6. Αίτηση του κ. Μουστάκα Πέτρου (ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ) για παραχώρηση χώρου 24 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο POSTALI (Αρ. πρωτ.: 660/18-05-2023).
 7. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 30 τ.μ για ΘΜΑ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο BLOOMARINE (Αρ.πρωτ.: 548/28-04-2023).
 8. Αίτηση του κ. Βενάκη Γεωργίου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. & ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΕ) για παραχώρηση χώρου 61,13 τ.μ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο LOST BAY (Αρ. πρωτ.: 558/02-05-2023).
 9. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 100 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Αρ. πρωτ.: 561/03-05-2023).
 10. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση χώρου 172 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο YALOS SEASIDE OBSESSION (Αρ. πρωτ.: 637/12-05-2023).
 11. Αίτηση του κ. Σαμοΐλη Γεωργίου (PELICAN SIFNOS IKE) για παραχώρηση χώρου 83 τ.μ στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο PELICANOS (Αρ. πρωτ.: 639/15-05-2023).
 12. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση επιπλέον χώρου στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο MISSO-MISSO KOHYLIA (Αρ. πρωτ.: 656/16-05-2023).
 13. Αίτηση του κ. Τζίβα Απόστολου (ALYELO BAR RESTAURANT IKE) για παραχώρηση χώρου 175 τ.μ στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την επιχείρησή τους. (Αρ. πρωτ.: 683/19-05-2023).
 14. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery (Α.Π: 625/11-05-2023).
 15. Αίτηση της κας Καλογήρου Μόσχας για παραχώρηση 11,25τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τροφοδοσία της επιχείρησής της (Σούπερ Μάρκετ) (Αρ. πρωτ.: 694/24-05-2023).
 16. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού 2023, Α. στον Πλατύ Γιαλό και Β. στο Φάρο Σίφνου.
 17. 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου οικ. έτους 2023.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού υπόθεσης (σχετ.: η με αρ.  Α137/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου).
 2. Ανάκληση της 62/2023 απόφασης και εκ νέου τροποποίηση της 32/2023 απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

 

.