Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (28.04.2023)

kamares village the main port of sifnos island gaetano cessati 1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 6ο – 28 Απριλίου 2023)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. κα Λεμπέση Ειρήνη
  2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
  3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
  4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
  6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
  7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου ο.ε 2023.
  2. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ του ΔΛΤ Σίφνου ο.ε 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

 

 

.