Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση

Οι υπηρέσιες του Δήμου που στεγάζονταν στο δημοτικό κτήριο στο στενό της
Απολλωνίας (δημοτολόγιο,ληξιαρχείο και πρωτόκολλο) έχουν μεταφερθεί στο
κεντρικό κτήριο του Δήμου στον “Ξενώνα”.