Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (22.10.2022)

 • Αρχική
 • Λιμενικό Ταμείο Σίφνου
 • Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (22.10.2022)
.0122

                                                Αριθ. Πρωτ. – 1136 –

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 23ο – 22 Οκτωβρίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρος Ανδρέας
 3. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σας να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) συνεδρίαση που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο από τις 9.00 π.μ έως τις 12.00 μ.μ για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αίτησης (Διεξαγωγή Απόπειρας Συμβιβασμού) με γενικό αρ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 01/2022 (αρ. πράξης 36/2022) και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς έχει οριστεί ως ημέρα για τη διενέργεια απόπειρας συμβιβαστικής επέμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 209 παρ. 2 ΚΠολΔ, η 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.