Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (30.09.2022)

 • Αρχική
 • Λιμενικό Ταμείο Σίφνου
 • Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (30.09.2022)

                                               Αριθ. Πρωτ. – 1056 –

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 22ο – 30 Σεπτεμβρίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρος Ανδρέας
 3. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 12.00, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση της εταιρείας “BOO PRODUCTIONS Α.Ε” για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στον λιμένα Καμαρών Σίφνου, για την τηλεοπτική σειρά με τίτλο «(More Than) A Cooking Show with Alison Roman».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς τα γυρίσματα στη Σίφνο έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

 

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου