Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (13.09.2022)

kamares village the main port of sifnos island gaetano cessati 1

                                                                                Σίφνος 09-09-2022

                                               Αριθ. Πρωτ. – 999 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 21ο –  13 Σεπτεμβρίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 12τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (εξ αναβολής).
 2. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 690/2022 άδειας παραχώρησηςχώρου στις Καμάρες Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 424/03-05-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου (εξ αναβολής).
 3. Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου σύμφωνα με έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
 4. Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την κατάθεση αιτήσεων συμψηφισμού, ως συμπλήρωση της 130/2022 απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου.
 5. Αιτήσεις καταστηματαρχών για συμψηφισμό τελών παραχώρησης και επιβληθέντων προστίμων, σύμφωνα με την 130/2022 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου.
 6. Αίτημα του κ. Γιγουρτάκη Δημητρίου για επιστροφή καταβληθέντων ποσών, λόγω πολλαπλής εξόφλησης της ίδιας οφειλής.
 7. Αίτηση του κ. Βαβούλη Ιωάννη για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου, για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο “ALL WAYS CAR RENTAL”, στην Ψάθη Κιμώλου.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με την υπάλληλο του ΔΛΤ Σίφνου κα Φαρμάκη Σοφία (τηλ. 2284033707, email: limeniko@sifnos.gr), μέχρι τη Δευτέρα 12.09.2022 και ώρα 14:00.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

.