Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (30.08.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/30-08-2022

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: “Χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο λιμένα Καμαρών Σίφνου για τη Βελγική τηλεοπτική εκπομπή “VIVA LA FETA”” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση της κας Δασύρα Ζικελίνας για άδεια κινηματογράφησης στον λιμένα Καμαρών από 14/09/2022 έως 07/10/2022 για την τηλεοπτική ψυχαγωγική εκπομπή “VIVA LA FETA”, χωρίς αντάλλαγμα, με τον όρο να τηρηθούν αυστηρά οι υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής. 134
ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ποδότα Γεωργίου για ανύψωση σημείου της προβλήτας Καμαρών με έξοδα της εταιρείας SEAJETS” (εξ αναβολής). Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα του κου Ποδότα Γεωργίου για ανύψωση της προβλήτας του λιμένα Καμαρών Σίφνου καθώς, αν ανυψωθεί δε θα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΡΤΕΜΙΣ” που εκτελεί ενδοκυκλαδικά δρομολόγια χειμώνα-καλοκαίρι. 135
ΘΕΜΑ 2: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) προς την Ο.Ε του Δ. Σίφνου, την 3η αναμόρφωση του ΠΥ ο.ε 2022, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου. 136
ΘΕΜΑ 3: “Έγκριση της με αρ. πρωτ. 853/2022 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2022.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η 853/2022 τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Α τρίμηνο 2022. 137
ΘΕΜΑ 4: “Έγκριση της με αρ. πρωτ. 854/2022 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Β τρίμηνο έτους 2022.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η 854/2022 τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Β τρίμηνο 2022. 138
ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση του κ. Παπατσαρούχα Θεόδωρου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ O.E) για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 691/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 355/07-04-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου.” Ανακαλείται ΟΜΟΦΩΝΑ η με αρ. πρωτ.: 691/2022 άδεια παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου που χορηγήθηκε στην εταιρεία Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΟΕ από το ΔΛΤ Σίφνου και ακυρώνεται η αντίστοιχη αίτηση παραχώρησης με αρ. πρωτ.: 355/07-04-2022, καθώς δεν έγινε χρήση του παραχωρούμενου χώρου και δεν έχει πληρωθεί το αντάλλαγμα ή μέρος αυτού. 139
ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 597/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 453/09-05-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου.” Ανακαλείται ΟΜΟΦΩΝΑ η με αρ. πρωτ.: 597/2022 άδεια παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου που χορηγήθηκε στον κ. Λεμονή Φρατζέσκο από το ΔΛΤ Σίφνου και ακυρώνεται η αντίστοιχη αίτηση παραχώρησης με αρ. πρωτ.: 453/09-05-2022, καθώς δεν έγινε χρήση του παραχωρούμενου χώρου και δεν έχει πληρωθεί το αντάλλαγμα ή μέρος αυτού. 140
ΘΕΜΑ 7: “Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 690/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 424/03-05-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου.” Η άδεια παραχώρησης αφορά στις Καμάρες Σίφνου και όχι στον Πλατύ Γιαλό όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην πρόσκληση.

Αναβάλλεται ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, σε περίπτωση θετικής απόφασης του ΔΣ για επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

141
ΘΕΜΑ 8: “Αιτήσεις καταστηματαρχών για συμψηφισμό τελών παραχώρησης και επιβληθέντων προστίμων, σύμφωνα με την 130/2022 απόφαση του ΔΛΤ Σίφνου.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ σύμφωνα με την 130/2022 (ΑΔΑ: Ψ09ΒΟΡΙΦ-ΠΝ4) απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου, ο συμψηφισμός των τελών χρήσης παραλιακών χώρων για το έτος 2022, με το ποσό του προστίμου που επεβλήθη κατά τον έλεγχο της λιμενικής αρχής τον Ιούνιο του 2021 στις παρακάτω επιχειρήσεις:  DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ για το κατάστημα με διακριτικό τίτλο “PASSIONE ITALIANA”, στις Καμάρες Σίφνου  Καμπουράκης Αντώνιος για το κατάστημα με διακριτικό τίτλο “Η ΜΕΡΟΠΗ”, στις Καμάρες Σίφνου  Πατσιούρας Νικόλαος για το κατάστημα με διακριτικό τίτλο ‘YALOS’, στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου  Κατσουλάκης Σταμάτιος για το κατάστημα με διακριτικό τίτλο “MISSO-MISSO KOHYLIA”, στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου. 142
ΘΕΜΑ 9: “Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών του δικύκλου με αρ. κυκλοφορίας ΖΙΗ827 του κ. Γκούμα Χρήστου, για delivery. Η θέση στάθμευσής του θα είναι στο άνοιγμα απέναντι από το κατάστημα της κας Καλογήρου Μόσχας σε οριοθετημένο χώρο. 143
ΘΕΜΑ 10: “Αίτηση της κας Καλογήρου Μόσχας για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών του δικύκλου με αρ. κυκλοφορίας ΥΒΖ2563 της κας Καλογήρου Μόσχας, για delivery. Η θέση στάθμευσής του θα είναι στο άνοιγμα απέναντι από το κατάστημά της, σε οριοθετημένο χώρο. 144
ΘΕΜΑ 11: “Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ.: 935/26-08-2022 αιτήματος του κ. Λεοντίδη Δημητρίου (σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ.: 826/28-07-2022 ηλεκτρονικού του μηνύματος) αναφορικά με τη χρέωση τελών ελλιμενισμού του σκάφους του.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση του κ. Λεοντίδη Δημητρίου καθώς η θέση 43 στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού δεν ήταν κατάλληλη και ασφαλής για κανένα από τα σκάφη του και η χρέωση των τελών ελλιμενισμού για το έτος 2022, θα υπολογιστεί για το διάστημα από 26/06/2022 έως 09/07/2022 που τη χρησιμοποίησε. 145
ΘΕΜΑ 12: “Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα του κ. Παπαπαύλου Γεωργίου για μόνιμη θέση ελλιμενισμού στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού, για το έτος 2022, στη θέση 43 που έμεινε ελεύθερη.

Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα της κας Πρόκου Καλλιόπης για μόνιμη θέση ελλιμενισμού στο Φάρο, για το έτος 2022, καθώς δεν έχει προσκομίσει δημοτική ενημερότητα.

146
ΘΕΜΑ 13: “Αίτηση της Εθελοντικής Ομάδας Κιμώλου “Κιμωλίστες” ΑΜΚΕ για τοποθέτηση πινακίδας στην Ψάθη Κιμώλου.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η τοποθέτηση πινακίδας στο λιμάνι της Ψάθης,  από την Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου “Κιμωλίστες” ως εξής:  Η πινακίδα θα είναι όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 773/13-07-2022 αίτηση και στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται σε αυτή  Θα τοποθετηθεί δίπλα στο κιόσκι αναμονής των επιβατών (εκεί που έμπαινε παλιά το ταξί)  Η διάρκεια τοποθέτησής της για το 2022 είναι έως 31/10/2022  Η απομάκρυνση της πινακίδας θα γίνει με ευθύνη της Εθελοντικής Ομάδας  Για επανατοποθέτησή της το επόμενο έτος θα πρέπει να κατατεθεί νέα αίτηση στο ΔΛΤ. 147
ΘΕΜΑ 14: “Λήψη απόφασης επί των υπ’ αρ. πρωτ.: 705/28-06-2022 και 791/15-07-2022 αιτημάτων της κας Zvakhoven Leenjie, αναφορικά με τη χρέωση τελών ελλιμενισμού του σκάφους της.” Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι αιτήσεις της κας Zwakhoven Leentje και θα χρεωθεί όσο αφορά στα τέλη ελλιμενισμού του σκάφους της “JACOMO 2” στην Ψάθη Κιμώλου, μόνο για το διάστημα που έκανε χρήση της θέσης, δηλαδή από 01/06/2022 έως και 09/07/2022. Τα τέλη ελλιμενισμού για το ανωτέρω διάστημα ανέρχονται στο ποσό των 101,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 148
ΘΕΜΑ 15: “Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου για παραχώρηση χώρου για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο “ΛΟΣΤΡΟΜΟΣ” στην Ψάθη Κιμώλου.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 85τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). Η εξόφληση του ανταλλάγματος να γίνει έως 30/09/2022. 149
ΘΕΜΑ 16: “Αίτηση του κ. Περγάμαλη Γεωργίου για απαλλαγή καταβολής τελών ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΓΑΠΗ”.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η απαλλαγή από την καταβολή τελών ελλιμενισμού έτους 2022, για το σκάφος “ΑΓΑΠΗ” ιδιοκτησίας του κ. Περγάμαλη Γεωργίου, καθώς λόγω βλάβης του δεν έγινε χρήση της θέσης στην Ψάθη Κιμώλου. 150
ΘΕΜΑ 17: “Αίτηση του κ. Χριστάκη Παναγιώτη για παραχώρηση χώρου 28τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 28τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). Η εξόφληση του ανταλλάγματος να γίνει έως 30/09/2022. 151
ΘΕΜΑ 18: “Αίτηση του κ. Περγάμαλη Γεωργίου για επιστροφή των καταβληθέντων τελών ελλιμενισμού έτους 2022, για το σκάφος “ΚΟΥΑΛΕ”.” Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση του κ. Περγάμαλη Γεωργίου για επιστροφή των καταβληθέντων τελών ελλιμενισμού έτους 2022, για το σκάφος “ΚΟΥΑΛΕ”, καθώς έχει γίνει χρήση της θέσης. 152

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.