Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (09.07.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 18ο – 09 Ιουλίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype) τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας Σίφνου, στις 09 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.45, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης ορκωτών σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 5898/30-06-2022 αίτημα της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.
 2. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε καταστηματάρχες κατά το έτος 2021.
 4. Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρησή της με διακριτικό τίτλο “MARA HATZINI”.
 5. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση επιπλέον χώρου στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ”.
 6. Αίτηση του κ. Cinquebani Fabio για ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 689/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου καθώς και της υπ’ αρ. πρωτ.: 466/11-05-2022 αίτησής του για παραχώρηση χώρου, λόγω κόστους.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.