Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (22.06.2022)

Σίφνος 17-06-2022

                                                 Αριθ. Πρωτ. -664-

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 14ο – 22 Ιουνίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.,  σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη (μέσω Skype) συνεδρίαση που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη στις 16.00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Φάρος Σίφνου.
 2. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΣΥΡΜΑ”.
 3. Αίτηση του κου Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “AMANDA BOAT – SIFNOS CRUISES”.
 4. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (NIVA OE)  για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “NIVA SEA PARK”
 5. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Α ΛΑ ΜΕΡ”.
 6. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “BLOOMARINE”.
 7. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στο Φάρο Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΛΥΧΝΟΣ”.
 8. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών Α) στον Πλατύ Γιαλό, Β) στις Καμάρες και Γ) στο Φάρο Σίφνου.
 9. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στην Ψάθη Κιμώλου.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου