Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (21.06.2022)

 

                                                                                     Σίφνος 17-06-2022

                                                Αριθ. Πρωτ. -663-

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 13ο – 21 Ιουνίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.,  σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη (μέσω Skype) συνεδρίαση που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 16.00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 67325-16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
 2. Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 3113.10-74/37570/22 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α 70.7135.0002
 8. Αίτηση του κ. Μουστάκα Πέτρου για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΜΙΝΙ”.
 9. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “LOST BAY”.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.