Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (23.05.2022)

Limeniko Tameio
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/23-05-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: “Ρυθμίσεις στο λιμένα Ψάθης Κιμώλου”. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: 1. Ο εφοδιασμός του Λ.Σ Κιμώλου με δώδεκα (12) πινακίδες (5 πληροφοριακές και 7 σχετικές με στάση και στάθμευση), δύο (2) στύλους στήριξης για πινακίδες και είκοσι (20) μόνιμους εύκαμπτους κώνους ύψους 60cm, με σταθερή βάση. 2. Οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ισχύ από 15/06 έως 30/09/2022 και καθορίζονται ως εξής: · Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθημερινά από ώρα 09:00 έως και ώρα 21:00 στα σημεία ΣΤ έως Θ, εξαιρούμενων των οχημάτων που αναμένουν να επιβιβαστούν στο Ε/Γ-Ο/Γ “ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ”, όπως θα υποδηλώνεται από τις σχετικές πινακίδες Ρ-40 καθώς και τις πληροφοριακές πινακίδες που θα τις συνοδεύουν. · Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθ’ όλο το 24ωρο και για το διάστημα που ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα μεταξύ των σημείων Α,Β,Γ,Δ, και Ε. · Ôοποθέτηση πλαστικών κολονακίων πορτοκαλί χρώματος επί του οδοστρώματος προς αποφυγή στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν καταστημάτων από τα σημεία Γ έως Δ. · Χώρος στάθμευσης όλων των οχημάτων στην περιοχή ανάμεσα από τα σημεία Ι και ΙΑ όπως θα υποδηλώνεται από τις σχετικές πινακίδες στάθμευσης και επιπλέον περιμετρική οριοθέτηση της ανωτέρω περιοχής με χρήση των μόνιμων κώνων. 3. Από τις  ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται κρατικά οχήματα όπως Αστυνομία, Λιμενικό κλπ. 4. Θέση στάθμευσης λεωφορείου δίπλα στη γλίστρα και τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στο σημείο αυτό.

(Τα σημεία Α έως ΙΑ που αναφέρονται παραπάνω, φαίνονται στο σχεδιάγραμμα που έχει υποβάλει το ΛΣ Κιμώλου στο ΔΛΤ Σίφνου και το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση)

85
ΘΕΜΑ 2: “Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού Ψάθης Κιμώλου για το έτος 2022”. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: α) τα σκάφη στο λιμένα Ψάθης Κιμώλου θα ελλιμενίζονται ως εξής: στο τμήμα Α,Β,Γ,Δ τα επαγγελματικά σκάφη, στο τμήμα μετά το Δ τα σκάφη για ολιγόωρη παραμονή, στο τμήμα Ε,Ζ,Η,Θ τα ιστιοπλοϊκά και τα θαλαμηγά, στο τμήμα Ι,Κ τα θαλαμηγά με μήκος άνω των 20μ, μετά από συνεννόηση με το ΛΣ Κιμώλου και στο τμήμα Λ,Μ,Ν,Ξ τα σκάφη των μόνιμων κατοίκων της Κιμώλου, β) οι θέσεις ελλιμενισμού στην Ψάθη Κιμώλου για το έτος 2022, καθορίζονται ως εξής: Οι: ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΚΟΥΑΛΕ”, ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ “ΑΡΙΣΤΕΛΛΑ”, ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ “ΒΕΡΟΝΙΚΑ”, ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΕΛΕΝΗ”, ZWAKHOVEN LEENTZE “JAKOMO 2”, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΧΡΙΣΤΙΝΑ”, ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΑΓΑΠΗ”, στο τμήμα Λ-Ν. -ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ” στη θέση Α. -ΣΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ “ΘΕΛΓΗΤΡΟ ΙΙ” στη θέση Λ. -ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ “ΑΥΡΑ Ι”, “ΑΥΡΑ ΙΙ”, “ΡΙΤΑ ΙΙΙ” δύο θέσεις στο Δ. -ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ “ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΙ” θέση Γ.  γ) Οι άδειες ελλιμενισμού ετήσιας διάρκειας, θα χρεωθούν ως εξάμηνης διάρκειας.

(Τα σημεία Α έως Ξ που αναφέρονται παραπάνω, φαίνονται στο σχεδιάγραμμα που έχει υποβάλει το ΛΣ Κιμώλου στο ΔΛΤ Σίφνου και το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση)

86
ΘΕΜΑ 3: “Αίτηση της Εθελοντικής Ομάδας Κιμώλου “Κιμωλίστες” AMKE, για τοποθέτηση πανό για τους σκοπούς του Kimolos Experience Festival 2022 (Α.Π: 483/13-05-2022)” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η ανάρτηση πανό χορηγών του “Kimolos experience Festival”, από την Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου “Κιμωλίστες” ΑΜΚΕ, διαστάσεων 2 επί 1,5m, στον τοίχο του αντλιοστασίου της αφαλάτωσης στο λιμένα Ψάθης. 87
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (“ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”) για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 228τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 88

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.