Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΔΗ.Κ.Ε.Σ: Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

unnamed file 4

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: -60 –                                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ

 

.