Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (23.05.2022)

Limeniko Tameio

                                                                                   Σίφνος 19-05-2022

                                             Αριθ. Πρωτ. – 504 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 10ο – 23 Μαΐου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ρυθμίσεις στο λιμένα Ψάθης Κιμώλου.
 2. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού Ψάθης Κιμώλου για το έτος 2022.
 3. Αίτηση της Εθελοντικής Ομάδας Κιμώλου “Κιμωλίστες” AMKE, για τοποθέτηση πανό για τους σκοπούς του Kimolos Experience Festival 2022 (Α.Π: 483/13-05-2022).
 4. Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (“ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”) για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.