Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (10.05.2022)

                                                                                                                                                                    Σίφνος 06-05-2022

                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. – 444 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 8ο – 10 Μαΐου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας OPTIMUM VALUE
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι των Καμαρών για το έτος 2022.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο μικρό λιμένα και στον κεντρικό λιμένα της Ψάθης Κιμώλου στις 17/05 και 24/05, για την ταινία “Greece”.
 4. Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 52τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 46/20-01-2022)
 5. Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθερίου (ΕΛ. ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 114τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 145/02-02-2022)
 6. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 154/03-02-2022)
 7. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,30τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 155/03-02-2022)
 8. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλλας (Ι. ΚΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 103,30τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 156/03-02-2022)
 9. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 110τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 158/04-02-2022)
 10. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 168/09-02-2022)
 11. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 169/09-02-2022)
 12. Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 197,70τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 172/09-02-2022)
 13. Αίτηση του κ. Ζαμπέλη Χρύσου Πέτρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 99τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 175/09-02-2022)
 14. Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 177/09-02-2022)
 15. Αίτηση της κας Μενεγάκη Παρασκευής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 179/09-02-2022)
 16. Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24τμ + 11,54τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 180/09-02-2022)
 17. Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 30,55τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 182/09-02-2022
 18. Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας (Σ.ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 94τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 184/09-02-2022)
 19. Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 67τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 201/15-02-2022)
 20. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 277,35τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ” (Α.Π: 203/15-02-2022)
 21. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 127,50τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ ΒΑΥ” (Α.Π: 204/15-02-2022)
 22. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 260,65τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 205/15-02-2022)
 23. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 12τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, (Α.Π: 207/15-02-2022)
 24. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου, (Α.Π: 209/15-02-2022)
 25. Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 29τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 212/16-02-2022)
 26. Αίτηση του κ. Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 41τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 214/16-02-2022)
 27. Αίτηση του κ. Ποδότα Συμεών για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 71,70τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 215/16-02-2022)

 

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

.